En büyük eser insandır... Biz, inşa ettiğimiz her eserle, sadece bu büyük esere yakışmaya çalıştık.
1960 yılında Kayseri Belediyesi İmar Müdürlüğü görevimden ayrılarak 1961 yılında mütevazi bir inşaat taahhüt firması kurarak başladığım iş
hayatıma, 1966 yılında Metsan İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adı ile kurumsallaşarak devam ettim. Şahsi firmamı kurmamdan bugüne geçen
süre içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarının güven ve takdirlerini kazanarak, çalışma arkadaşlarımla birlikte hızlı ve sağlıklı bir gelişimle,
Metsan firması olarak Türkiye’nin sayılı firmaları arasına girmeyi başardık.
İleriki dönemlerde sadece inşaat konusunda değil; İnşaat Taahhüt işleri, Mimari Projelendirme, İnşaat ve Dekorasyon Malzemeleri İthalat,
İhracat ve Ticareti, Harita İmar Planı Aplikasyon ve Müşavirlik, Altyapı: Yol-Su-Kanalizasyon ve Elektrik, Emlak ve Toplu Konut, Gıda Sanayii ve
Ticareti, İthalat ve İhracat gibi ana konularda, faliyetlerde bulunarak Türkiye ve muhtelif dış ülkelerde branş ofisler ve yabancı ortaklıklar tesis
etmeye başlayarak yolumuzda ilerledik.
Kuruluşundan bu yana 200’den fazla projeyi başarıyla gerçekleştiren Metsan bugün ulaştığı merhaleden, haklı olarak kıvanç duymaktadır.
Topluluğumuz, sağlıklı ve başarılı gelişmesini; iş yönetimine, inançlı çalışma azmine, çalışanların aralarındaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarına ve
çalışmayı ibadet telakki eden hak ve hukuk anlayışına borçludur. Bu hususlar ilerdeki daha büyük başarılarımızın da teminatı olacaktır.
Bu hizmete alınteri ve göznuru dökerek emeği geçenlere minnet ve şükranlarımı sunuyorum