M. CELALETTİN SATOĞLU


1955 Kayseri doğumludur. Lise eğitimini 1972 yılında Ankara Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Üniversite mezuniyetinin ardından Türkiye Ziraai Donatım Kurumu Büyük Projeler Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra, 1977 yılından bu yana Metsan, Kartal Gıda ve Metsan’a bağlı diğer kuruluşların Yönetim Kurulları’nda yer almaktadır.

M. CEMALETTİN SATOĞLU


1965 Ankara doğumludur. 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde lisansını tamamladıktan sonra, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Metsan’da aynı zamanda Baş Mimar olarak görev yapan M. Cemalettin Satoğlu, yurtiçinde ve yurtdışında birçok restorasyon, mimari ve iç mimari projelerinin oluşturulması ve uygulanmasını gerçekleştirmiştir.
2007-2011 yılları arasında Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda Restoratör Mimar olarak üyelik yapmıştır. 2011 yılından bu yana ise İstanbul V No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

MÜBERRA GÖBÜLÜK


1957 İzmir doğumludur. Liseyi Ankara TED Koleji’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılından bu yana Metsan bünyesinde bulunan Miramar Spa’nın işletmeciliğini yapmaktadır.